جعبه آیکون

[vc_row content_placement=”middle” height=”small” color_scheme=”alternate”][vc_column width=”1/2″][us_post_title inline=”1″ tag=”h1″ migration_add_content=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.8rem%22%2C%22margin-bottom%22%3A0%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][us_breadcrumbs show_current=”1″ separator_icon=”material|chevron_right” align=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%220.9rem%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

رنگ بندی جذاب

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|grade” title=”زفایر” size=”50px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|grade” color=”secondary” title=”زفایر” size=”50px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|grade” color=”contrast” title=”زفایر” size=”50px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|grade” color=”light” title=”زفایر” size=”50px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|grade” style=”circle” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”36px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|grade” style=”circle” color=”secondary” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”36px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|grade” style=”circle” color=”contrast” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”36px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|grade” style=”circle” color=”light” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”36px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate”][vc_column][vc_column_text]

آیکون های جداب در زفایر

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|assignment_turned_in” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ bg_color=”” title=”زفایر” size=”50px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|open_with” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” bg_color=”” title=”زفایر” size=”50px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|lock” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ bg_color=”” title=”زفایر” size=”50px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|language” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ bg_color=”” title=”زفایر” size=”50px”][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|polymer” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” title=”زفایر” size=”36px” circle_color=”#00bcd4″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|settings” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#fff1c4″ title=”زفایر” size=”36px” circle_color=”#009688″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|question_answer” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#5c6bc0″ title=”زفایر” size=”36px” circle_color=”#ffd54f”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”material|track_changes” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#c5e1a5″ title=”زفایر” size=”36px” circle_color=”#455a64″][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

موقعیت جعبه آیکون ها

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|query_builder” title=”روبووردپرس” size=”50px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|lock_outline” style=”circle” title=”روبووردپرس” size=”36px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|verified_user” title=”زفایر” size=”50px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|wallet_travel” iconpos=”left” title=”زفایر” size=”50px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|search” style=”circle” iconpos=”left” title=”زفایر” size=”36px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|shopping_cart” iconpos=”left” title=”زفایر” size=”50px” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate”][vc_column][vc_column_text]

جعبه آیکون های جذاب

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|cake” size=”36px” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ title_size=”20px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|cake” size=”36px” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ title_size=”20px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”material|cake” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ size=”50px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_iconbox icon=”material|cake” size=”70px” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″] لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_iconbox icon=”material|cake” size=”100px” title=”زفایر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. [/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]