برداشتن زائده های گوشی، خالهای گوشی یا منگوله های پوستی بالیزر فوتونا

خانه مقالات

منگوله‌های پوستی، در مقطعی از زندگی‌ اکثر افراد بوجود می آید و می توان آن را از جمله زائده های بی ضرری دانست که در مردان و زنان به طور مساوی بروز می کند.
خال گوشتی یا منگوله‌های پوستی از جمله زائده های‌ بی‌ضرری هستند که تعداد آن‌ها ممکن است از یک تا ده ها عدد در هر فرد متغیر باشد.سایز ،قطر و رنگ آنها میتواند متفاوت باشد گاهی رنگ پوست و گاهی قهوه ای یا کمی قرمزند.
مردان و زنان به دلایل ایجاد گوشتهای اضافی متفاوت و زیاد است ولی یکی از دلایل آن بالا رفتن مقدار هورمون‌ها، مانند آنچه در زمان بارداری اتفاق می افتد، ممکن است باعث افزایش تشکیل منگوله‌های پوستی شود، به طوری که این منگوله‌ها در زنان باردار با فراوانی بیشتری دیده می‌شوند.

لیزر فوتونا قادر به برداشتن کلیه ی گوشتهای اصافی و منگوله های پوستی با بروزترین فناوری و بدون جراحی و بخیه است ولی اغلب لازم است قبل از برداشتن هرنوع زائده پوستی با انجام آزمایش‌های پاتولوژیکی و نمونه‌برداری از بافت نوع آن را اعم از اینکه منگوله پوستی یا عارضه دیگری باشد، تشخیص داد و بعد با جواب پاتولوژی به مرکز مربوطه مراجعه نمود و بدون هیچ گونه عارضه یانگرانی آن رابرداشت.
لیزر فوتونا  موجود در کلینیک هستیا برای برداشت خالهای گوشی یا گوشت اضافی دردو سوزش ندارد و اغلب در جلسه اول یا دوم بطور کامل برداشته میشوند.

ازبین بردن خال‌های گوشتی یا منگوله‌های پوستی اگر سرطانی نباشند و مشکلی ایجاد نکنند ضرورتی ندارد مگر به قصد زیبایی.بنابراین جواب نمونه برداری برای شروع اقدامات لازم ضروریست.
برای از بین بردن خال‌ها گوشتی روش‌های متفاوتی وجود دارد.
لیزر
برش و جراحی سرپایی
کرایوتراپی
شیوه‌های خانگی
استفاده از کرم‌های مخصوص
که بی عارضه ترین روش، لیزر فوتونا میباشد.

بازم خوندنی داریم