درمان ترکهای پوستی با لیزر فوتونا

خانه مقالات

درمان ترکهای پوستی با لیزر فوتونا
Fractional laser

این درمان غیر تهاجمی است یعنی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته،اشعه لیزر را به هزاران اشعه میکروسکوپیک تقسیم می کند ،لیزرفرکشنال فوتونا فقط بخشی از پوست تحت تأثیر اشعه قرار می گیرد. لیزرفرکشنال فوتونا حد واسط لیزرهای تخریبی (ablative) وغیرتخریبی(nonablative ) است. در حالیکه لیزرهای تخریبی فقط روی سلولهای سطح پوست اثر گذاشته و لیزرهای غیر تخریبی فقط روی درم ( لایه میانی پوست) مؤثر است، لیزر فرکشنال فوتونا همزمان روی اپیدرم ودرم مؤثر است.

نسل درمانی متفاوت و جدید فرکشنال فوتونا بهترین و تخصصی ترین تکنولوژی بافت سازی مجدد پوست میباشد که از لیزر فوتونا در درمانهای ترمیم اسکار بعد جراحی (ابدومینو پلاستی، رینو پلاستی، ماموپلاستی و..)استفاده میشود. و نیز از لیزر فوتونا در درمان جای بخیه ها، بازسازی استریاها و ترکهای پوستی بعد از زایمان، همچنین درمان منافذ باز صورت و جای جوش و آبله مرغان و کاهش ترکهای روی سینه بانتایج عالی استفاده میشود.

بازم خوندنی داریم