درمان قارچ ناخن با لیزر فوتونا

خانه مقالات

قارچ ناخن یا اونیکومایکوزیس به دلیل رشد ببش از حد قارچ در زیر بستر ناخن ایجاد میشود که علاوه بر ظاهر ناحوشایند، قابل انتقال به سایر ناخن ها میباشد. عوامل مستعدکننده قارچ ناخن، عبارتند از دیابت، نقص سیستم ایمنی بدن، و عدم رعایت نکات بهداشتی، و استفاده مداوم از ناخن مصنوعی و کاشت ناخن میباشد.

درمان قارچ ناخن شامل درمانهای موضعی و لیزری میباشد. درمان های دارویی قارچ بسیار زمان بر میباشد، از این رو، یک روش انقلابی درزمینه درمان قارچ ناخن ، لیزر فوتونا میباشد که علاوه بر انکه عارضه ایجاد نمیکند لکه اثربخشی بسیار عالی در مدت زمان کوتاه نسیت به سایردرمانهای خوراکی قارچ ناخن دارد.
در لیزر فوتونا، طول موج ان دی یگ بااستفاده از حرارت قارچ را ازبین میبرد که خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد، تشخیص بیماری قارچ ناخن و تعداد جلسات و فواصل آن، توسط پزشک متخصص و مجرب صورت میگیرد.

درمان قارچ ناخن با لیزر فوتونا

بازم خوندنی داریم