پیلینگ با لیزر فوتونا

خانه مقالات

پیلینگ با لیزر فوتونا

اگر روی صورت چروکهای ریز و لکهای سطحی داریم بهترین راه لایه برداری یا پیلینگ با لیزر فوتونا است. لیزر فوتونا با قابلیت پیلینگ سطحی میتواند لایه سطحی پوست را وادار به پوسته ریزی کند. لیزر فوتونا باعث کاهش چروک سطحی و ریز صورت و گردن و همچنین کاهش جای جوش و منافذ باز میشود و ظاهر لکهای سطحی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش میدهد. این قابلیت لیزر فوتونا با طول موج ایربیوم یگ است که روی لایه ی سطحی پوست بشکل پیلینگ ظاهر میشود.

بازم خوندنی داریم